ځانګړی پوښښ


ډیر لوستل شوی


سیاست


اقتصاد


ورزش


امنیت

شمالي کوریا د اټومي جګړې تمرین کوي

د دولتي رسنیو په وینا، د شمالي کوریا واکمن کیم جونګ اون د اونۍ په پای کې د «ځوابي اتومي برید تمثيل« لپاره د نظامي مانور مشري وکړه. د « جي ۷»هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر عدم فعاليت انتقاد وکړ.


کلټور


روغتیا