اقتصاد

سناتور ګراهام په امریکا کې د داع ش د شکمنو کسانو نیول له افغانستان سره اړوند وګڼل

لوړپوړي امریکایي سناتور لندسي ګراهام د امریکا په څو ایالتونو کې د داع ش د شکمنو کسانو د نیول کیدو په هکله د رسنیو رپوټونه د متحده ایالاتو د سرحدي ستونزو او د افغانستان څخه د پوځي تخلیې له عملیاتو سره اړوند ګڼلي دي.